vi. Begrunnelse for pakker i boka

Som tidligere nevnt, er målet med LFS å bygge et komplett og brukbart fundamentnivå-system. Dette inkluderer alle pakker som er nødvendige for å gjenskape seg, samtidig som de gir en relativt minimal base å tilpasse et mer komplett system basert på valg av bruker. Dette betyr ikke at LFS er det minste systemet som er mulig. Flere viktige pakker er inkludert som ikke er strengt nødvendig. Listene nedenfor dokumenterer begrunnelsen for hver pakke i boken.

 • Acl
  Denne pakken inneholder verktøy for å administrere tilgangskontrollister, som brukes til å definere mer finkornet skjønnsmessig tilgangsrettighet for filer og kataloger.
 • Attr
  Denne pakken inneholder programmer for å administrere utvidede attributter på filsystemobjekter.
 • Autoconf
  Denne pakken inneholder programmer for å produsere skallskript som automatisk kan konfigurere kildekoden fra en utviklermal. Det er ofte nødvendig å gjenoppbygge en pakke etter oppdateringer til byggeprosedyrene.
 • Automake
  Denne pakken inneholder programmer for å generere Make filer fra en mal. Det er ofte nødvendig å gjenoppbygge en pakke etter oppdateringer til byggeprosedyrene.
 • Bash
  Denne pakken tilfredsstiller et LSB-kjernekrav for å gi et Bourne Shell-grensesnitt til systemet. Den ble valgt fremfor andre skallpakker på grunn av dens vanlige bruk og omfattende muligheter utover grunnleggende skallfunksjoner.
 • Bc
  Denne pakken gir et vilkårlig numerisk prosesseringsspråk. Det tilfredsstiller et krav som trengs når du bygger Linux-kjernen.
 • Binutils
  Denne pakken inneholder en linker, en samler og andre verktøy for å håndtere objektfiler. Programmene i denne pakken er nødvendige for å kompilere de fleste av pakkene i et LFS-system og utover.
 • Bison
  Denne pakken inneholder GNU-versjonen av yacc (Yet Another Compiler Compiler) som trengs for å bygge flere andre LFS-programmer.
 • Bzip2
  Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det kreves å dekomprimere mange LFS-pakker.
 • Check
  Denne pakken inneholder et testmiljø for andre programmer.
 • Coreutils
  Denne pakken inneholder en rekke viktige programmer for visning og manipulering av filer og kataloger. Disse programmene er nødvendige for kommandolinjefilhåndtering, og er nødvendige for installasjonsprosedyrene for hver pakke i LFS.
 • DejaGNU
  Denne pakken inneholder rammer for testing av andre programmer. Den er bare installert i den midlertidige verktøykjeden.
 • Diffutils
  Denne pakken inneholder programmer som viser forskjellene mellom filer eller kataloger. Disse programmene kan brukes til å lage oppdateringer, og brukes også i mange pakkes byggprosedyrer.
 • E2fsprogs
  Denne pakken inneholder verktøyene for å håndtere filsystemene ext2, ext3 og ext4. Dette er de vanligste og grundig testede filsystemene som Linux støtter.
 • Eudev
  Denne pakken er en enhetsbehandler. Den kontrollerer oppføringene i / dev-katalogen dynamisk når enheter legges til eller fjernes fra systemet.
 • Expat
  Denne pakken inneholder et relativt lite XML-parsingsbibliotek. Det kreves av XML :: Parser Perl-modulen.
 • Expect
  Denne pakken inneholder et program for gjennomføring av skriptede dialoger med andre interaktive programmer. Det brukes ofte til testing av andre pakker. Den er bare installert i den midlertidige verktøykjeden.
 • File
  Denne pakken inneholder et verktøy for å bestemme typen for en gitt fil eller filer. Noen få pakker trenger det for å bygges.
 • Findutils
  Denne pakken inneholder programmer for å finne filer i et filsystem. Det brukes i mange pakkers byggeskript.
 • Flex
  Denne pakken inneholder et verktøy for å generere programmer som gjenkjenner mønstre i tekst. Det er GNU-versjonen av lex (leksikalsk analysator) -programmet. Det kreves å bygge flere LFS-pakker.
 • Gawk
  Denne pakken inneholder programmer for å manipulere tekstfiler. Det er GNU-versjonen av awk (Aho-Weinberg-Kernighan). Det brukes i mange andre pakkes byggskript.
 • Gcc
  Denne pakken er Gnu Compiler Collection. Den inneholder C- og C ++ -kompilatorene, så vel som flere andre som ikke er bygget av LFS.
 • GDBM
  Denne pakken inneholder GNU Database Manager-biblioteket. Den brukes av en annen LFS-pakke, Man-DB.
 • Gettext
  Denne pakken inneholder verktøy og biblioteker for internasjonalisering og lokalisering av mange pakker.
 • Glibc
  Denne pakken inneholder hovedbiblioteket. Linux-programmer ville ikke kjørt uten det.
 • GMP
  Denne pakken inneholder matematikkbiblioteker som gir nyttige funksjoner for aritmetisk vilkårlig presisjon. Det kreves for å bygge Gcc.
 • Gperf
  Denne pakken inneholder et program som genererer en perfekt hasjfunksjon fra et nøkkelsett. Det kreves for Eudev.
 • Grep
  Denne pakken inneholder programmer for å søke gjennom filer. Disse programmene brukes av de fleste pakkenes byggskript.
 • Groff
  Denne pakken inneholder programmer for behandling og formatering av tekst. En viktig funksjon av disse programmene er å formatere man sider.
 • GRUB
  Denne pakken er Grand Unified Boot Loader. Det er en av flere tilgjengelige oppstartslastere, men er den mest fleksible.
 • Gzip
  Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det er nødvendig å dekomprimere mange pakker i LFS og utover.
 • Iana-etc
  Denne pakken inneholder data for nettverkstjenester og protokoller. Det er nødvendig for å aktivere riktige nettverksfunksjoner.
 • Inetutils
  Denne pakken inneholder programmer for grunnleggende nettverksadministrasjon.
 • Intltool
  Denne pakken inneholder verktøy for å trekke ut oversettbare strenger fra kildefiler.
 • IProute2
  Denne pakken inneholder programmer for grunnleggende og avanserte IPv4- og IPv6-nettverk. Den ble valgt over den andre vanlige nettverksverktøypakken (net-tools) for sine IPv6-evner.
 • Kbd
  Denne pakken inneholder tastaturbordfiler, tastaturverktøy for tastaturer som ikke er fra USA og en rekke konsollfonter.
 • Kmod
  Denne pakken inneholder programmer som er nødvendige for å administrere Linux-kjernemoduler.
 • Less
  Denne pakken inneholder en veldig fin tekstfilvisning som lar deg bla opp eller ned når du ser på en fil. Det brukes også av Man-DB for visning av man sider.
 • Libcap
  Denne pakken implementerer bruker-plass-grensesnittene til POSIX 1003.1e-funksjonene som er tilgjengelige i Linux-kjerner.
 • Libelf
  Elfutils-prosjektet inneholder biblioteker og verktøy for ELF-filer og DWARF-data. De fleste verktøyene i denne pakken er tilgjengelige i andre pakker, men biblioteket er nødvendig for å bygge Linux-kjernen ved å bruke standardkonfigurasjonen (og mest effektive).
 • Libffi
  Denne pakken implementerer et bærbart programmeringsgrensesnitt på høyt nivå til forskjellige anropskonvensjoner. Noen programmer vet kanskje ikke på tidspunktet for kompilering hvilke argumenter som skal sendes til en funksjon. For eksempel kan en tolk bli fortalt på kjøretid om antall og typer argumenter som brukes til å kalle en gitt funksjon. Libffi kan brukes i slike programmer for å gi en bro fra tolkeprogrammet til kompilert kode.
 • Libpipeline
  Libpipeline-pakken inneholder et bibliotek for å manipulere kanaler til delprosesser på en fleksibel og praktisk måte. Det kreves av Man-DB-pakken.
 • Libtool
  Denne pakken inneholder støtteskriptet for generisk bibliotek for GNU. Det pakker kompleksiteten ved å bruke delte biblioteker i et konsistent, bærbart grensesnitt. Det trengs av testsuiter i andre LFS-pakker.
 • Linux Kernel
  Denne pakken er operativsystemet. Det er Linux i GNU/Linux-miljøet.
 • M4
  Denne pakken inneholder en generell tekstmakroprosessor som er nyttig som et byggverktøy for andre programmer.
 • Make
  Denne pakken inneholder et program for styring av bygging av pakker. Det kreves av nesten hver pakke i LFS.
 • Man-DB
  Denne pakken inneholder programmer for å finne og vise man sider. Den ble valgt i stedet for man pakken på grunn av overlegne internasjonaliseringsevner. Den forsyner man programmet.
 • Man-pages
  Denne pakken inneholder det faktiske innholdet på de grunnleggende Linux-man sidene.
 • Meson
  Denne pakken inneholder et programvareverktøy for å automatisere bygging av programvare. Hovedmålet for Meson er å minimere tiden som programvareutviklere trenger å bruke på å konfigurere sitt build-system.
 • MPC
  Denne pakken inneholder funksjoner for aritmetikk av komplekse tall. Det kreves av Gcc.
 • MPFR
  Denne pakken inneholder funksjoner for aritmetikk med flere presisjoner. Det kreves av Gcc.
 • Ninja
  Denne pakken inneholder et lite build-system med fokus på hastighet. Den er designet for å få sine inndata generert av et høyere nivå build-system, og for å kjøre builds så raskt som mulig.
 • Ncurses
  Denne pakken inneholder biblioteker for terminaluavhengig håndtering av karakterskjermer. Det brukes ofte til å gi markørkontroll for et menysystem. Det trengs av en rekke pakker i LFS.
 • Openssl
  Denne pakken inneholder administrasjonsverktøy og biblioteker relatert til kryptografi. Disse er nyttige for å gi kryptografiske funksjoner til andre pakker, inkludert Linux-kjernen.
 • Patch
  Denne pakken inneholder et program for å endre eller opprette filer ved å bruke en oppdateringsfil som vanligvis er opprettet av diff-programmet. Det trengs av byggeprosedyren for flere LFS-pakker.
 • Perl
  Denne pakken er en tolk for runtime-språket PERL. Det er nødvendig for installasjon og test suiter av flere LFS-pakker.
 • Pkg-config
  Denne pakken inneholder et program for å returnere metadata om et installert bibliotek eller pakke.
 • Procps-NG
  Denne pakken inneholder programmer for overvåkning av prosesser. Disse programmene er nyttige for systemadministrasjon, og brukes også av LFS Bootscripts.
 • Psmisc
  Denne pakken inneholder programmer for å vise informasjon om kjørende prosesser. Disse programmene er nyttige for systemadministrasjon.
 • Python 3
  Denne pakken gir et tolket språk som har en designfilosofi som vektlegger kodelesbarhet.
 • Readline
  Denne pakken er et sett med biblioteker som tilbyr kommandolinjebehandling og historikkfunksjoner. Det brukes av Bash.
 • Sed
  Denne pakken tillater redigering av tekst uten å åpne den i en tekstredigerer. Det behøves for de fleste LFS-pakkenes konfigurasjonsskript.
 • Shadow
  Denne pakken inneholder programmer for å håndtere passord på en sikker måte.
 • Sysklogd
  Denne pakken inneholder programmer for logging av systemmeldinger, for eksempel de som er gitt av kjernen eller daemon-prosessene når uvanlige hendelser oppstår.
 • Sysvinit
  Denne pakken inneholder init-programmet, som er overordnet for alle andre prosesser på Linux-systemet.
 • Tar
  Denne pakken gir arkiverings- og utvinningsmuligheter for praktisk talt alle pakker som brukes i LFS.
 • Tcl
  Denne pakken inneholder Tool Command Language som brukes i mange testsuiter i LFS-pakker. Den er bare installert i den midlertidige verktøykjeden.
 • Texinfo
  Denne pakken inneholder programmer for å lese, skrive og konvertere infosider. Det brukes i installasjonsprosedyrene for mange LFS-pakker.
 • Util-linux
  Denne pakken inneholder diverse verktøy. Blant dem er verktøy for å håndtere filsystemer, konsoller, partisjoner og meldinger.
 • Vim
  Denne pakken inneholder et skriveprogram. Det ble valgt på grunn av kompatibiliteten med den klassiske vi-editoren og det enorme antallet kraftige funksjoner. Et skriveprogream er et veldig personlig valg for mange brukere, og enhver annet skriveprogram kan erstattes om ønskelig.
 • XML::Parser
  Denne pakken er en Perl-modul som grensesnitt mot Expat.
 • XZ Utils
  Denne pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Det gir den høyeste komprimering som vanligvis er tilgjengelig og er nyttig for å dekomprimere pakker i XZ- eller LZMA-format.
 • Zlib
  Denne pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer.
 • Zstd
  Denne pakken inneholder komprimerings- og dekompresjonsrutiner som brukes av noen programmer. Det gir høye kompresjonsforhold og et veldig bredt spekter av komprimering/hastighet avveininger.
Forrige Hjem Neste