vii. Typografi

For å gjøre ting lettere å følge, er det noen få typografiske konvensjoner brukt i hele denne boken. Denne delen inneholder noen eksempler på det typografiske formatet som finnes i Linux From Scratch.

./configure --prefix=/usr

Denne formen for tekst er designet for å bli skrevet nøyaktig slik den vises, med mindre annet er angitt i den omkringliggende teksten. Det brukes også i forklaringsdelene for å identifisere hvilke av kommandoene det blir referert til.

I noen tilfeller utvides en logisk linje til to eller flere fysiske linjer med en omvendt skråstrek på slutten av linjen.

CC="gcc -B/usr/bin/" ../binutils-2.18/configure \
--prefix=/tools --disable-nls --disable-werror

Vær oppmerksom på at den omvendte skråstreken må følges av en øyeblikkelig retur. Andre mellomromstegn som mellomrom eller tabulator skaper feil resultater.

install-info: unknown option '--dir-file=/mnt/lfs/usr/info/dir'

Denne formen for tekst (tekst med fast bredde) viser skjermutgang, vanligvis som et resultat av utstedte kommandoer. Dette formatet brukes også til å vise filnavn, for eksempel /etc/ld.so.conf.

uthevet

Dette formatet brukes til hyperkoblinger både i LFS-samfunnet og til eksterne sider. Det inkluderer HOWTO-er, nedlastingssteder og nettsteder.

http://www.linuxfromscratch.org/

cat > $LFS/etc/group << "EOF"
root:x:0:
bin:x:1:
......
EOF

Dette formatet brukes når du oppretter konfigurasjonsfiler. Den første kommandoen forteller systemet å opprette filen $LFS/etc/group fra hva som er skrevet på de følgende linjene til sekvensen End Of File (EOF) er funnet. Derfor er hele seksjonen vanligvis skrevet som sett.

Merk at kommentarer ikke blir oversatt i filer. Det er en god praksis å bruke engelsk i kommentarer slik at det blir forstått av flere. Dette er gjengs praksis i Linux miljøet å bruke engelsk i kommentarer og ikke bruke ditt eget språk.

<Byttet tekst>

Dette formatet brukes til å innkapsle tekst som ikke skal skrives som sett eller for kopiering og liming.

[EKSTRA TEKST]

Dette formatet brukes til å innkapsle tekst som er valgfri.

passwd(5)

Dette formatet brukes til å referere til en spesifikk manual (man) -side. Antallet innenfor parenteser indikerer en spesifikk seksjon i håndbøkene. For eksempel har passwd to man sider. I henhold til installasjonsinstruksjonene for LFS vil disse to man sidene være lokalisert på /usr/share/man/man1/passwd.1 og /usr/share/man/man5/passwd.5. Når boken bruker passwd (5) henviser den spesielt til /usr/share/man/man5/passwd.5. man passwd vil skrive ut den første man siden den finner ut som samsvarer med “passwd”, som vil være /usr/share/man/man1/passwd.1. For dette eksemplet, må du kjøre man 5 passwd for å lese den spesifikke siden du blir henvist til. Det skal bemerkes at de fleste man sider ikke har dupliserte sidenavn i forskjellige seksjoner. Derfor er man <programnavn> generelt tilstrekkelig.

Forrige Hjem Neste