Bedrock Minecraft Server på Debian

Forberedelser


Kjør som root

Bytt ut alt i rødt med ditt eget valg.

Opprett en ny bruker på serveren med egen brukermappe. Denne brukes til å kjøre minecraft:

useradd -m minecraft

-m
Lager ny mappe under /home. Kopierer innholdet i /etc/skel til brukerens mappe.

Vil du bruke en annen mappe under f.eks under /opt skriv:

useradd -m -d /opt/minecraft minecraft

For å kunne logge inn med den nye brukeren:

passwd minecraft

Opprett et godt passord og husk det når du blir spurt om passordet.

Minecraft brukeren trenger å være sudobruker under installasjonen. Vil forandre det senere siden jeg ikke vil at brukeren skal ha alle sudo rettigheter. Siden Debian ikke har sudo installert som standard installerer vi den nå.

apt-get install sudo

Vi legger til brukeren med alle rettigheter

visudo

Legg til på slutten av skriptet:

minecraft ALL=(ALL:ALL) ALL

Lagre.

Installasjon

Kjør som brukeren minecraft

Logg inn gjennom en ssh klient f.eks putty.

Kjør følgende kommandoer

wget https://raw.githubusercontent.com/TheRemote/MinecraftBedrockServer/master/SetupMinecraft.sh
chmod +x SetupMinecraft.sh
./SetupMinecraft.sh

Skriptet vil sette opp Minecraft serveren og stille deg noen spørsmål om hvordan du vil konfigurerer den. Jeg skal forklare her hva de mener.

“Start Minecraft server at startup automatically (y/n)?” 
Dette setter Minecraft til å starte automatisk når serveren starter opp.

“Automatically restart and backup server at 4am daily (y/n)?” 
Dette vil opprette til en cron jobb som starter minecraft på nytt hver dag kl. 04:00. Hver gang minecraftserveren starter på nytt tar den sikkerhetskopi av minecraftserveren og oppdaterer til den nyeste versjonen.

Svar yes til hvert av spørsmålene ovenfor.

Serveren vil starte opp og begynne å vise utdata til konsollen.

Når du ser linjen “Server started” vil du kunne koble til minecraftserveren.

Kjør som root

Du må åpne opp port 19132 på TCP og UDP.

iptables -I INPUT -p tcp --dport 19132 --syn -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p udp --dport 19132 -j ACCEPT

Nå forandrer vi rettigheten til brukeren minecraft. Når ./start.sh skriptet kjøres vil du få feilmeldinger om at skriptet ikke finner nettverket. Dette er på grunn av at brukeren du har opprettet ikke kan bruke route kommandoen. Dette fikser det.

Legg til brukeren i sudo med noen varianter.

visudo

Fjern minecraft ALL=(ALL:ALL) ALL fra skriptet. Legg til: minecraft ALL=NOPASSWD: /sbin/route i skriptet. minecraft er brukeren du opprettet. NOPASSWD ikke bli spurt etter passord. /sbin/route ruten til kommandoen brukeren får lov til å utføre. Med dette får brukeren kjøre route kommandoen uten å bli spurt om passord.

Lagre

Som bruker minecraft

Gå til mappen hvor minecraft er installert og rediger skriptet start.sh:

cd minecraftbe

cd inn_i_mappen_som_minecraft_bruker

nano start.sh

Forandre linje 13 DefaultRoute=$(route -n| awk '$4 == "UG" {print $2}') til DefaultRoute=$(sudo route -n| awk '$4 == "UG" {print $2}')
og linje 17 DefaultRoute=$(route -n| awk '$4 == "UG" {print $2}') til DefaultRoute=$(sudo route -n| awk '$4 == "UG" {print $2}')

Det du gjør er å legge til sudo foran route kommandoen. på linje 13 og 17. 

Lagre og alt er klart til bruk.

Mer informasjon https://github.com/TheRemote/MinecraftBedrockServer