Recently Updated Pages

Indeks

Pakker Acl: Acl-2.2.53 Attr: Attr-2.4.48 Autoconf: Autoconf-2.69 Automake: Automake-1.16....

F.2. The MIT License

Copyright © 1999-2020 Gerard Beekmans Permission is hereby granted, free of charge, to any perso...

6.72. Vim-8.2.0190

Vim pakken inneholder en kraftig tekstredigerer.   Omtrentlig byggetid: 1.7 SBU Nødvendig di...

9.1. Slutten

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert! Vi ønsker deg mye suksess med ditt skinnende nye s...

6.28. Libcap-2.31

Libcap pakken implementerer brukerplass grensesnittene til POSIX 1003.1e funksjonene som er til...

6.12. Bzip2-1.0.8

Bzip2 pakken inneholder programmer for komprimering og dekomprimering av filer. Komprimering av...

6.24. Shadow-4.8.1

Shadow pakken inneholder programmer for å håndtere passord på en sikker måte.   Omtrentlig by...

6.48. Libelf fra Elfutils-0.178

Libelf er et bibliotek for å håndtere ELF filer (kjørbar og sammenkoblebare format).   Omtren...

A. Forkortelser og vilkår

ABI Applikasjon binært grensesnitt (Application Binary Interface) ALFS Automatisert Linux From...

F.1. Creative Commons License

Creative Commons Legal Code Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0        ImportantCREATIVE C...

F. LFS lisenser

Denne boka er lisensiert under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 lisens. ...

E.1. 55-lfs.rules

# /etc/udev/rules.d/55-lfs.rules: Rule definitions for LFS. # Core kernel devices # This ...

E. Udev konfigurasjonsregler

Reglene i dette vedlegget er oppført for enkelhets skyld. Installasjonen gjøres normalt via instr...

D.27. /lib/services/ipv4-static-route

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

D.26. /lib/services/ipv4-static

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /l...

D.25. /sbin/ifdown

#!/bin/bash ######################################################################## # Begin...

D.24. /sbin/ifup

#!/bin/sh ######################################################################## # Begin /s...

D.23. /etc/sysconfig/udev-retry

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.22. /etc/sysconfig/createfiles

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...

D.21. /etc/sysconfig/modules

######################################################################## # Begin /etc/sysconfi...