Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

17 total results found

Linux

Forskjellige Linux tips og guider

3. Pakker og oppdateringer

LFS Version 9.1 Norsk

Dette kapittelet inneholder en liste over pakker som må lastes ned for å kunne bygge et grunnlegg...

9. Slutten

LFS Version 9.1 Norsk

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert!

8. Gjør LFS systemet oppstartbart

LFS Version 9.1 Norsk

Det er på tide å gjøre LFS systemet oppstartbart.

7. Systemkonfigurasjon

LFS Version 9.1 Norsk

Oppstart av et Linux system innebærer flere oppgaver.

6. Installere grunnleggende systemprogramvare

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet går vi inn på byggeplassen og begynner å konstruere LFS systemet for alvor.

5. Konstruere et midlertidig system

LFS Version 9.1 Norsk

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde a...

4. Avsluttende forberedelser

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet vil vi utføre noen ekstra oppgaver for å forberede oss på å bygge det midlerti...

2. Forberede vertssystemet

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet blir vertsverktøyene som trengs for å bygge LFS, sjekket og om nødvendig insta...

Spillservere

Forskjellige installasjonsprosedyrer, tips og triks for forskjellige spill på en dedikert server.

1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk

LFS-systemet vil bli bygget ved å bruke en allerede installert Linux-distribusjon (for eksempel D...

Forord

LFS Version 9.1 Norsk

Det er alltid mange måter å utføre en enkelt oppgave på. Det samme kan sies om Linux-distribusjon...

Minecraft Bedrock på en dedikert server

Installere bedrock minecraft server på Debian. Har du spørsmål eller kommentarer ta kontakt: we...

Debian triks og tips

Forskjellige triks og tips jeg har brukt på serveren min. Har du spørsmål eller kommentarer ta k...

LFS Version 9.1 Norsk

Linux From Scratch Version 9.1 oversatt til Norsk. Har du spørsmål eller kommentarer angående LFS...

Linux fra bunnen av (Linux From Scratch)

LFS lærer folk hvordan et Linux system fungerer internt Byggingen av LFS lærer deg om alt som få...

IV. Vedlegg

LFS Version 9.1 Norsk

Vedlegg til LFS.