Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

13 total results found

Linux fra bunnen av (Linux From Scratch)

LFS lærer folk hvordan et Linux system fungerer internt Byggingen av LFS lærer deg om alt som få...

LFS Version 9.1 Norsk

Linux From Scratch Version 9.1 oversatt til Norsk. Har du spørsmål eller kommentarer angående LFS...

Forord

LFS Version 9.1 Norsk

Det er alltid mange måter å utføre en enkelt oppgave på. Det samme kan sies om Linux-distribusjon...

1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk

LFS-systemet vil bli bygget ved å bruke en allerede installert Linux-distribusjon (for eksempel D...

2. Forberede vertssystemet

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet blir vertsverktøyene som trengs for å bygge LFS, sjekket og om nødvendig insta...

3. Pakker og oppdateringer

LFS Version 9.1 Norsk

Dette kapittelet inneholder en liste over pakker som må lastes ned for å kunne bygge et grunnlegg...

4. Avsluttende forberedelser

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet vil vi utføre noen ekstra oppgaver for å forberede oss på å bygge det midlerti...

5. Konstruere et midlertidig system

LFS Version 9.1 Norsk

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde a...

6. Installere grunnleggende systemprogramvare

LFS Version 9.1 Norsk

I dette kapittelet går vi inn på byggeplassen og begynner å konstruere LFS systemet for alvor.

7. Systemkonfigurasjon

LFS Version 9.1 Norsk

Oppstart av et Linux system innebærer flere oppgaver.

8. Gjør LFS systemet oppstartbart

LFS Version 9.1 Norsk

Det er på tide å gjøre LFS systemet oppstartbart.

9. Slutten

LFS Version 9.1 Norsk

Bra gjort! Det nye LFS systemet er installert!

IV. Vedlegg

LFS Version 9.1 Norsk

Vedlegg til LFS.