Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

206 total results found

i. Forord

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Min reise for å lære og bedre forstå Linux begynte allerede i 1998. Jeg hadde nettopp installert ...

1.3. Endringslogg

LFS Version 9.1 Norsk 1. Introduksjon

Dette er versjon 9.1 av Linux From Scratch-boken, datert 1. mars 2020. Hvis denne boka er mer enn...

2.3. Bygge LFS i etapper

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

LFS er designet for å bygges i en økt. Det vil si at instruksjonene forutsetter at systemet ikke ...

2.2. Krav til vertssystem

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

Vertssystemet ditt skal ha følgende programvare med de minste versjonene som er angitt. Dette bør...

2.1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

I dette kapittelet blir vertsverktøyene som trengs for å bygge LFS, sjekket og om nødvendig insta...

Diverse Errata

Errata for 9.1 Versjonen av LFS Boken

Riktig antall tester for gmp-6.2.0 er 197, ikke 190.

Kjente sikkerhetsproblemer

Errata for 9.1 Versjonen av LFS Boken

CVE-2020-1967: Krasj i OpenSSL under eller etter et TLS 1.3-håndtrykk. For å oppdatere den, oppgr...

1.5. Hjelp

LFS Version 9.1 Norsk 1. Introduksjon

Hvis det oppstår et problem eller et spørsmål mens du arbeider gjennom denne boken, kan du sjekke...

1.4. Ressurser

LFS Version 9.1 Norsk 1. Introduksjon

FAQ Hvis du under byggingen av LFS-systemet opplever feil, har spørsmål eller tror det er en skr...

1.2. Hva er nytt siden forrige utgivelse

LFS Version 9.1 Norsk 1. Introduksjon

Nedenfor er en liste over pakkeoppdateringer som er gjort siden forrige utgivelse av boken. Oppg...

ii. Publikum

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Det er mange grunner til at du ønsker å lese denne boken. Et av spørsmålene mange reiser er, "hvo...

1.1. Slik bygger du et LFS-system

LFS Version 9.1 Norsk 1. Introduksjon

LFS-systemet vil bli bygget ved å bruke en allerede installert Linux-distribusjon (for eksempel D...

ix. Errata

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Programvaren som brukes til å lage et LFS-system blir kontinuerlig oppdatert og forbedret. Sikker...

viii. Struktur

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Del I - Innledning Del I forklarer noen viktige merknader om hvordan du går frem med LFS-install...

vii. Typografi

LFS Version 9.1 Norsk Forord

For å gjøre ting lettere å følge, er det noen få typografiske konvensjoner brukt i hele denne bok...

vi. Begrunnelse for pakker i boka

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Som tidligere nevnt, er målet med LFS å bygge et komplett og brukbart fundamentnivå-system. Dette...

v. LFS og standarder

LFS Version 9.1 Norsk Forord

POSIX.1-2008. Filesystem Hierarchy Standard (FHS) Version 3.0 Linux Standard Base (LSB) Ver...

iv. Forutsetninger

LFS Version 9.1 Norsk Forord

Å bygge et LFS-system er ikke en enkel oppgave. Det krever et visst nivå av eksisterende kunnskap...

iii. LFS Målarkitekturer

LFS Version 9.1 Norsk Forord

De primære målarkitekturene til LFS er AMD / Intel x86 (32-biters) og x86_64 (64-biters) CPU-er. ...

2.4. Opprette en ny partisjon

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

Som de fleste andre operativsystemer er LFS vanligvis installert på en dedikert partisjon. Den an...