Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

226 total results found

2.5. Opprette et filsystem på partisjonen

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

Nå som en tom partisjon er satt opp, kan filsystemet opprettes. LFS kan bruke hvilket som helst f...

4.6 Om test suiter

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

De fleste pakker gir en testsuite. Det er en god ide å kjøre testpakken for en nybygd pakke fordi...

5.7. Glibc-2.31

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Glibc-pakken inneholder hovedbiblioteket. Dette biblioteket inneholder de grunnleggende rutinen...

5.6. Linux-5.5.3 API Deklarasjoner

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Linux API Deklerasjoner (i linux-5.5.3.tar.xz) eksponerer kjernens API for Glibc's bruk.   Om...

5.5. GCC-9.2.0 - Pass 1

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

GCC-pakken inneholder GNU-kompilator-samlingen, som inkluderer C- og C ++ -kompilatorene.   O...

5.4. Binutils-2.34 - Pass 1

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Binutils-pakken inneholder en lenker, en assembler og andre verktøy for å håndtere objektfiler....

5.3. Generelle instruksjoner om kompilering

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Når du bygger pakker er det flere forutsetninger gjort i instruksjonene: Flere av pakkene er opp...

5.2. Tekniske merknader for verktøykjede

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Denne delen forklarer noen av begrunnelsene og tekniske detaljene bak den generelle byggmetoden. ...

5.1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Dette kapittelet viser hvordan du bygger et minimalt Linux-system. Dette systemet vil inneholde a...

4.5. Om SBU

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

Mange vil på forhånd vite om hvor lang tid det tar å sette sammen og installere hver pakke. Fordi...

2.6. Stille inn $LFS variabelen

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

Gjennom denne boken vil miljøvariabelen LFS brukes flere ganger. Du må sørge for at denne variabe...

4.4. Sette opp miljøet

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

Sett opp et godt arbeidsmiljø ved å lage to nye oppstartsfiler for bash shell. Når du er logget i...

4.3. Legge til LFS-brukeren

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

Når du er logget inn som bruker root, kan det å gjøre en enkelt feil skade eller ødelegge et syst...

4.2. Opprette katalogen $LFS/tools

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

Alle programmer som er satt sammen i kapittel 5, vil bli installert under $LFS/tools for å holde ...

4.1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk 4. Avsluttende forberedelser

I dette kapittelet vil vi utføre noen ekstra oppgaver for å forberede oss på å bygge det midlerti...

3.3. Nødvendige oppdateringer

LFS Version 9.1 Norsk 3. Pakker og oppdateringer

I tillegg til pakkene, er det også behov for flere oppdateringer. Disse oppdateringene korrigerer...

3.2. Alle pakker

LFS Version 9.1 Norsk 3. Pakker og oppdateringer

Last ned eller få tak i følgende pakker: Acl (2.2.53) - 513 KB:Home page: https://savannah.nongn...

3.1. Introduksjon

LFS Version 9.1 Norsk 3. Pakker og oppdateringer

Dette kapittelet inneholder en liste over pakker som må lastes ned for å kunne bygge et grunnlegg...

2.7. Montering av den nye partisjonen

LFS Version 9.1 Norsk 2. Forberede vertssystemet

Nå som et filsystem er opprettet, må partisjonen gjøres tilgjengelig. For å gjøre dette, må parti...

5.8. Libstdc++ fra GCC-9.2.0

LFS Version 9.1 Norsk 5. Konstruere et midlertidig system

Libstdc ++ er standard C ++ -biblioteket. Det er nødvendig å kompilere C ++ -kode (en del av GC...